www.groetenuitleeuwarden.nl
Bloemenbuurt 2/2
Bloemenbuurt - Meidoornstraat en Azaleastraat

Het is een mooie zomerdag, de tuintjes staan er prachtig bij. Veel grote bomen geven de niet altijd even brede straatjes een extra aanzien. De mooie gele bakstenen gevels en de rode dakpannen passen goed bij elkaar.
Vanuit de Violenstraat kun je zigzaggend de wijk door, uiteindelijk kom je in het oosten in de Azaleastraat uit, waar behalve rijtjeshuizen ook vrijstaande woningen te vinden zijn.

Deze flat staat aan de Goudenregenstraat, maar heeft de postadressen op de Gerbrandyweg

Het heeft lang geduurd voordat de wijk volgebouwd was. Aan de westkant van de Goudenregenstraat werd al rond het begin van de vorige eeuw begonnen met de Anjelierstraat, de Violen-, Lelie- en de Rozenstraat.

Bakkerij op de hoek Pioenstraat -Goudenregenstraat
Bloemenbuurt Leeuwarden

Pas rond de jaren dertig ging men de nu geasfalteerde weg over en werd de omgeving Geraniumstraat volgebouwd.
I
n de jaren zestig volgden tot slot de Begoniastraat en de Primulastraat. Je ziet het ook aan de bouw van de huizen aldaar, die zijn van een andere bouwstijl.

Zoals in zoveel oudere buitenwijken zijn ook in deze buurt weinig winkels te vinden. De bakker aan de Goudenregenstraat houdt het samen met een snackbar en een bloemenwinkel nog het langste uit.
Een winkelpand in de Bijenhofstraat is reeds lang geleden omgebouwd tot woonhuis. In het bankgebouw van de Frieslandbank is ook al reeds lange tijd geen euro meer te vinden.
O ja, die naam Bijenhofstraat. Dat is immers geen bloem. Maar bij de bloemetjes horen ook... De naam is destijds een suggestie geweest van de "Vereniging tot bevordering van de Bijenteelt in Nederland".

Bloemenbuurt