www.groetenuitleeuwarden.nl
Camminghaburen 2/3
Grovestins. Mooie laan met lelijk Nuon gebouw.

Zoals Leeuwarden een centrale rondweg heeft, zo heeft Camminghaburen ook een eigen ringweg. Via de Grovestins (foto linksboven), de Schierstins en tot slot de Camminghaburg rijd je een rondje door de wijk.

Uitzicht op Grovestins en Lautastate Het stratenplan Juckemastate

Het moet gezegd worden. Het valt niet mee om een adres in de wijk te vinden. 
De planologen  hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt. Straten slingeren zich soms onlogisch door de wijk. 
Gevarieerd, dat is het zeker, handig is het niet altijd.

Wat opvalt is de grotere variatie in bouwstijlen in het zuiden van de wijk ten opzichte van het noorden. Bakstenen in diverse kleuren en het gebruik van hout aan de gevels geven de wijk kleur.
Aan de Grovestins zwemmen eenden in het slootje. Eentje valt echter uit de toon, dat is het Lelijke Eendje. Het staat aan de overkant van de sloot: het grote kantoor van energiereus Nuon. 
Een abstract en fantasieloos gebouw aan de zuidelijke entree. Zo'n pand zou een kilometer verderop moeten staan, op het bedrijventerrein Hemrik, niet hier in een woonwijk.

Camminghaburen Zuid