www.groetenuitleeuwarden.nl
Nijlân 3/3

Na de oorlog was er enorme woningnood in ons land. Nederland betrok via Oostenrijk houten woningen, de woningen werden per trein aangeleverd als bouwpakket.
In Leeuwarden werden in 1948  vijfentwintig houten woningen geplaatst. Ze waren eigendom van het gemeentelijk woningbedrijf, een aantal werd direct verkocht aan particulieren.

De woningen waren bedoeld voor mensen die een belangrijke functie konden hebben bij de wederopbouw van de stad. De huizen aan de rondweg waren directiewoningen, die aan de zijstraten (van Miereveltplantsoen en Irenestraat) voor het hogere personeel.

Straatnamen van oude ambachten ?

Een prachtig voorbeeld van tweespalt in het college van B&W van Leeuwarden is de straatnaam toekenning voor de wijk Nijlân.
In 1959 besluit men de nieuwe straten in de jongste wijk van Leeuwarden de namen te geven van oude ambachten.
De Blekerij, de Goudsmidse, Wieldraaierij en de Zeilmakerij.

Dit plan stuit op verzet binnen de Leeuwarder raad. In de vergadering van 22 juni 1960 wordt de verordening op de naamgeving van wegen ingetrokken.
Na een halfjaar komt een nieuwe commissie uiteindelijk met de huidige straatnamen op de proppen.
En zo woont nu menige Leeuwarder niet in de Spinnerij, maar aan de Antillenweg.

 

Nog een paar voorbeelden, eerst de naam die het niet heeft gehaald en daarachter de huidige straatnaam :

Blokmakerij Bonairestraat
Lijnbaan Curaçaostraat
Goudsmidse Kinkhoornstraat
Weverij Uiterdijksterweg
Taanderij Marijkestraat
Blauwververij Beatrixstraat
De Nieuwlandslaan werd gewijzigd in Nijlânsdyk.

Nijlân kent een concentratie schoolgebouwen in het oosten van de wijk rondom de Prinsessenweg en in het noordwesten nabij de Julianalaan. Door de jaren heen zijn oude schoolgebouwen leeg komen te staan, gesloopt en vervangen door nieuwe complexen.
De typische jaren zestig woonwijk voor jonge gezinnen is tegenwoordig een thuisbasis voor veel ouderen, die de wijk trouw zijn gebleven. Anderzijds wonen er in de flats rondom de Curaçaostraat  talloze studenten, die ergens in Leeuwarden een opleiding volgen.

Zonneweide werd woonwijk

Vanaf eind jaren 60 tot in de jaren 80 kon je hier zwemmen in het 50-meterbad. Het zwembadcomplex is veranderd in een nieuwe woonwijk.
Twee straten zijn er aangelegd, Ried en Sudermuda, met luxe vrijstaande woningen. Niets doet nog aan het zwembad herinneren.
Alleen het brugje naar het parkje bij de sportvelden is gebleven.
Meer over de historie van de Leeuwarder zwembaden leest u in het hoofdstuk:

Leeuwarden Toen.

Ingeklemd tussen Rondweg en Van Harinxmakanaal, omgeven door sportvelden en veel groen in de wijk, Nijlân is al met al een fraai voorbeeld van een na-oorlogse babyboomwijk die ook in de nieuwe eeuw nog jaren mee kan.

Bron : Leeuwarder Straatnamen, W.Dolk, Miedema Pers, uitgegeven in 1969