www.groetenuitleeuwarden.nl

Rembrandt- en Saskiastraten 3/3
Willem Loréstraat

De Willem Loréstraat doorkruist de Saskiadwarsstraten. Deze langgerekte straat heeft een geheel eigen karakter. Er is een smal gedeelte met veelal kleine woningen, en een oostelijker gelegen deel waar de huizen en tuinen stukken groter zijn.
Enne, oh ja, Willem Loré is een waterbouwkundige uit de achttiende eeuw, in Leeuwarden geboren en in een weeshuis opgegroeid. Hij was verantwoordelijk voor de sluizenbouw bij Dockumer-Nieuwe Zijlen

Willem Loréstraat

TBC in de Rembrandtstraat?

Rembrandtstraat: huizen uit 19e eeuw

Een rijtje van 3 huizen, waarvan twee op de foto te zien zijn, werd in 1912 gebouwd door architect W.C. de Groot, in opdracht van de "Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose".

Ze waren bedoeld voor gezinnen die vanwege de ziekte tbc werden geweigerd door particuliere verhuurders. Begin jaren '50 heeft de vereniging de woningen verkocht aan particulieren.
Tussen de Rembrandtstraten en de Emmakade vinden we nog een aantal kleine en gezellige straatjes, zoals de Oeverstraat en de Oeverdwarsstraat, de Eillartsstraat en de Accamastraat. Snoepfabriek Van Slooten bestaat niet meer, het terrein is deels voorzien van nieuwe woningen en deels omgetoverd tot speeltuin.

Eillartsstraat en Oeverstraat