www.groetenuitleeuwarden.nl
Het Vliet 5/5
Monumentale kop van Het Vliet

Ieder mens oordeelt weer anders over mooi en lelijk. Iedere generatie kent weer andere bouwstijlen. Wat is mooi en wat is lelijk?
De redactie van deze website heeft zo haar eigen voorkeuren. En in de categorie mooi valt zeker niet het gebouw aan het Noordvliet, waarin in de jaren zeventig en tachtig de Sociale Dienst was gevestigd.  Het stemt ons uitermate droevig. Gelukkig is er even verderop weer een gevoel van vreugde te bespeuren….

Kijk eens omhoog als u over Het Vliet loopt...

Bij de Fleet of Bij de Flijt ?

Einde van een tijdperk - 1966

De vaart die al in 1520 bekend stond als Bij de Fleet werd na 450 jaar een straat.
Het Vliet werd op 31 oktober 1966 gedempt. Omwonenden moeten blij geweest zijn. Velen klaagden reeds jarenlang over een grote stank.
Het water stond te lang stil, er kwamen nog maar nauwelijks schepen voorbij.
Een nieuw tijdperk brak aan.  Auto’s kregen ruim baan.

En daarmee komen we aan het westelijke eind van Het Vliet, bij de brug naar de Tuinen. Op oude foto’s valt het op dat  deze brug  nog aan de zuidzijde van de Tuinen is gelegen. Sinds enige decennia is de oeververbinding iets noordelijker, tegenover de Tuinen-Noordzijde.

Vliet aan de centrum-kant van Leeuwarden