www.groetenuitleeuwarden.nl
De Vosseparkwijk 4/4
Wilhelminastate  Molenstraat

Soms denk je wel eens: moet je nu ieder oud gebouw behouden, voor veel geld restaureren en omvormen tot iets waarvoor het oorspronkelijk niet bedoeld is.
Kan het niet gewoon platgegooid worden? Nou nee, niet altijd. Want soms is zo’n verbouwing een verbetering. Denk aan het vroegere kerkje in de Wijbrand de Geeststraat of zoals in dit geval de Technische school aan de Molenstraat.

De hal van Wilhelminastate

De oude HTS -nu Wilhelminastate

Duizenden studenten en honderden leraren hebben hier hun voetstappen staan. Het schoolgebouw aan de Molenstraat  heeft in het verleden onderdak geboden aan de MTS, HTS, Leraren opleiding Ubbo Emmius, de HEAO en recent de Thorbecke Academie en de NHL.
Na jaren van leegstand en een grondige verbouwing wordt het gebouw nu  bewoond. Omgetoverd tot Wilhelminastate, een complex met 24 appartementen. Het prachtige hek is gelukkig blijven staan.

De straten ten westen van de Heliconweg behoren ook bij deze wijk,
we hebben ze samengevat in een apart hoofdstuk.: Vosseparkwijk-West