www.groetenuitleeuwarden.nl
Vrijheidswijk 2/3
Vrijheidswijk - Krijn van der Helmstraat Originele bouwstijl Vrijheidswijk

In 1960 stelt de Vereniging Friesland 1940 - 1945 voor aan de gemeente een nieuwbouwwijk te vernoemen naar mensen die in de Tweede Wereldoorlog hun bijdrage in het verzet hebben geleverd. Vijf jaar later, bij de aanleg van Lekkumerend, krijgen een aantal Friese verzetsstrijders hun postume eerbetoon.

Tegelmozaieken bij het centrale speelplein Verzetshelden Portiekflats Konvooistraat

Annie Westland, gefusilleerd in 1944, heette eigenlijk Cornelia van den Berg.
Theunis, Sjouke, Pieter  en vader Tiede zijn de naam-gevers van de Familie van der Weijstraat.

Verzetshelden

Krijn van den Helm, Leendert Sinnema, en al die anderen leven voort in een straatnaam, ook al betaalden sommigen daar een zeer hoge prijs voor, hun leven in een tijd van oorlog!

De flats in de Konvooistraat, Invasiestraat en Victoriestraat en omgeving zijn zeer gewild bij studenten, migranten  en jongeren die het ouderlijk huis hebben verlaten. Deze jaren zestig woonblokken zijn recent gerenoveerd en van vrolijke kleuren voorzien.
De Verzetsstraat en de Lekkumerweg vormen een bijzondere aanvulling op de wijk. In deze straten staan statige huizen, zoals je die elders in de vooroorlogse wijken ook wel tegenkomt. Op de grens van stad en platteland treffen we een prachtige woonboerderij aan.

Verzetsstraat

Woonboerderij op de grens van stad en land