www.groetenuitleeuwarden.nl
Vrijheidswijk 3/3

Landelijke huizen aan de Lekkumerweg

Winkelcentrum Vrijheidswijk

Het oostelijke deel van deze wijk bestaat uit de Robinsonstraat, de Canadezenlaan en het Dragoonsplein. Bewoners van de twee grote flats aan de oostelijke entree van de stad kijken uit over de wijde open vlaktes van de Bullepolder, waar de nieuwbouwwijk Blitsaerd wordt gerealiseerd. De Elfstedenfinish aan de Bonkevaart ligt op loopafstand.

Gerenoveerde woningen aan de Robinsonstraat

Meer natuur in de wijk...

De Zeven-Hoogflat aan het Dragoonsplein

De Vrijheidsvaart is een open uitloper op de Bonkevaart. Geen strakke sloot, maar een met riet en struikjes begroeide walkant.
De wijkganzen zijn er helemaal blij mee...

Wijkbewoners...

Ooit bestond een groot deel van deze wijk uit huurwoningen. De woningcorporaties hebben echter het merendeel van de laagbouw in de verkoop gedaan.
Nieuwe huiseigenaren zorgen voor een eigen invulling van hun tuinen en bepalen zelf de kleur op hun gevel. De wijk wordt er spannender van, het oogt minder als een eenheidsworst. In de Robinsonstraat zijn enkele huizen gesloopt en krijgen andere huizen een extra verdieping.

Koerierstersespel Seniorenflats aan de Canadezenlaan

Zorgenkindje van de Vrijheidswijk is sinds lange tijd de ‘Annie Westlandflat’. De meest oostelijke stratenhoek van het oude Lekkumerend geldt vooral in de jaren tachtig als een "No go-Area".  Dit is de laatst overgebleven Splitlevelflat, die nu vooral door studenten wordt bewoond.
Wie als student ooit in de grote flat naast de huizen van de Lekkumerweg heeft gewoond, zoekt nu vergeefs om zijn oude studentenstek. Deze ooit beruchte flat is reeds lang geleden platgegooid...

Oude flats en nieuwe laagbouw Spannende bouwstijl aan de Robinsonstraat

Nog even dit: zo was het eind jaren negentig...

De lelijke en gedateerde Splitlevel-flat gaat tegen de vlakte

De Mariniersespel is in z'n geheel verdwenen. In totaal zijn er een kleine 150 woningen plat gegaan. 
De lelijke en gedateerde Split-level-flats (S-5 en S-12) rondom de Mariniersespel en de Jan Evenhuissstraat zijn rond 2005 gesloopt.
Het oude en zwaar verloederde winkelcentrum aan het Piet Kramerplein verdween rond 2010.
Er voor in de plaats is een nieuw Multifunctioneel wijkcentrum ge-komen.
Op het terrein van het voormalige woonwagenkamp aan de Canadezenlaan is een winkel-centrum gebouwd.

Nog even dit: zo was het eind jaren negentig...
Spectaculaire sloop Annie Westlandflat
Fotografie sloopfoto's : Mevr. F. Posthuma

Het gedrocht aan de Annie Westlandstraat is niet meer. De lelijke kolos, ook wel S8 flat genoemd, is plat. Op maandag 6 april 2009 heeft de oude en berucht geworden flat de geest gegeven. Een gespecialiseerd  sloopbedrijf heeft het uit 1968 stammende gebouw met de grond gelijk gemaakt.

< Bekijk deze wijk ook vanuit de hoogte...