www.groetenuitleeuwarden.nl

Westeinde 2/3

De wijk wordt omgeven door weilanden en boerderijen

Aan de rand van de stad betekent in Westeinde ook echt aan de rand. De wijk wordt omgeven door weilanden en boerderijen.  In de verte liggen Marssum en de vliegbasis.

Noorder Begraafplaats - Schapendijkje

Aan de noordkant van de wijk ligt een oud landweggetje, het Schapendijkje. Ten zuiden van dit dijkje leven de wijkbewoners. Ten noorden van het weggetje is de laatste rustplaats voor menig Leeuwarder.

Kenmerkende straten in Westeinde
Westeinde

Een prachtige bomenrij en een sloot vormen de scheidslijn tussen leven en dood.
Het witte gebouw op de foto is het hoofdgebouw bij de ingang van de Noorder Begraafplaats en de ernaast gelegen  Islamitische Begraafplaats.

Via het Schapendijkje nemen we u mee naar de Rixtwei. Smalle steegjes voeren ons langs tuinen en pleintjes. Spelende kinderen op straat. Een aantal slootjes komt in de omgeving van verzorgingshuis Swettehiem te samen in een lommerrijke vijver.