www.groetenuitleeuwarden.nl
  Stadswandeling 8/15
Blokhuispoort: nooit meer achter de tralies... Autoloze winkelstraat Oude- en Nieuwe- Oosterstraat

Boeven achter tralies komt u er niet meer tegen. Die tijd is geweest. De Blokhuispoort staat leeg. Een gezelliger indruk maakt de even verderop gelegen (Oude- en Nieuwe-) Oosterstraat.
U zou hier ook verder kunnen lopen naar de Ossekop en de Uniabuurt. Een paar kleine oude straatjes waar enkele restaurantjes en cafés gevestigd  zijn. 
Heeft u echter nog geen dorst of honger, vervolg dan deze stadswandeling via de Tweebaksmarkt en de Turfmarkt. 

Tweebaksmarkt en Turfmarkt - stille statige straat met Fries Museum

In een ver verleden waren dit levendige stadsgrachten. Maar het water heeft plaats gemaakt voor een brede straat, met aan weerszijden parkeerplaatsen. Aan sommige panden kun je zien dat hier vroeger veel werd gehandeld. Opvallend is het kleine pand met de naam Utrecht.
In deze straat staat het Provinciehuis, waar jarenlang is vergaderd door het provinciebestuur. Vanwege op handen zijnde nieuwbouwplannen staat het gebouw tijdelijk leeg. Aan de overzijde van de straat valt een ander pand op: het monumentale voormalige postkantoor, Post Plaza.
Minstens zo mooi is de oude Kanselarij,
lang geleden de zetel van het gerechtshof. Het Verzetsmuseum Friesland is gehuisvest in dit Rijksmonument.
De vroegere gracht Tweebaksmarkt gaat ongemerkt over in de Turfmarkt. Het Fries Museum is er gevestigd, in meerdere panden in de straat.
Het museum heeft een schitterende verzameling van zilverwerk en een imposante portrettengalerij.