www.groetenuitleeuwarden.nl
Emmakade 3/3

Grandeur Emmakade

De historie van de kade is gekoppeld aan de aanleg van het Nieuwe kanaal. De 753 meter lange Emmakade koste in 1894 in aanleg 207.000 gulden. Het project nam een jaar in beslag.
Op 25 november 1895 's morgens om acht uur zou het Nieuwe Kanaal zonder enige officiŽle plechtigheid geopend worden.

Woonboten bepalen een groot deel van de sfeer aan de kades

De vaak luxe herenhuizen aan de kade zijn gebouwd in opdracht van thee-exporteurs, handelaren, fabriekseigenaren en andere gegoede burgers uit een inmiddels ver verleden.
De grandeur uit hun tijd is met het verstrijken der jaren niet verloren gegaan. Integendeel...

Emmakade Noordzijde, bijzonder pand met veranda
Entree PEB-gebouw

Bij het toekennen van bedrijfsruimte werd destijds voorrang gegeven aan opslag en bedrijfsruimte aan de zuidkade van de gracht. Toch ontstond er aan de noordzijde ook enige bedrijvigheid.
Zo was er aan het begin van de Vredeman de Vriesstraat eens een sigarenfabriek te vinden. Ter hoogte van de Rembrandtstraat
heeft tot in de jaren tachtig een snoepfabriek gestaan, Van Slooten.
Na jaren leegstand werd het complex uiteindelijk afgebroken.  Autodrop wordt hier nu nog uitsluitend gegeten, niet meer geproduceerd. Er is een rij woningen en een parkje met speeltuin voor in de plaats gekomen.

Bennerpark, Autodrop wordt hier nu nog uitsluitend gegeten